top of page

דרוש בדיקה ע"י שמאי מקרקעין בכל עסקת מכר !!!!


מומלץ לכל עו"ד וכל צד לעסקה לדרוש כי עו"ד המייצג אותו יצרף כחלק בלתי נפרד מהליך בדיקת הנכס דו"ח שמאי מקרקעין ביחס למצב התכנוני של הנכס

חשיבות השימוש בשרותי שמאי מקרקעין בעסקת רכישה/מכירה של מקרקעין מקבלת גם משנה תוקף בהתחשב בפסיקה ההולכת ומתגבשת בנושא רשלנות מקצועית של עו"ד אשר לא מבצעים בדיקות מקיפות לעניין המצב

התכנוני של הנכס נשוא המכר .

להלן פסיקה אחרונה בה נקבע רשלנות של עו"ד שלא ערך בדיקה יסודית של

התובע הגיש כנגד הנתבע עו"ד במקצוע, תביעה בגין נזקים שנגרמו לו עקב רשלנותו הנטענת של – הנתבע

שייצג אותו בעסקת מקרקעין. בית המשפט נדרש לשאלה: האם מחדלו של הנתבע, שבא לידי ביטוי באי בדיקת המצב התכנוני של נכס והתאמתו להיתרי בניה, עולה כדי רשלנות מקצועית?

.

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כלהלן:

התובע, שכר את שירותי הנבתע דווקא כי לא ידע, מה הן הבדיקות, שעליו לבצע בטרם רכישת הנכס, וסמך כי הנתבע ייצגו כלפי המוכר בנאמנות ובמסירות. התובע זכאי היה לצפות כצפיה בהירה כי הנתבע ביצע את כל הבדיקות הדרושות לגבי הנכס, וזאת במיוחד לאחר שהציג את שאלותיו מהאינטרנט, שכללו שאלות לגבי המצב התכנוני של הנכס.

אין לקבל את טענת הנתבע, כי לא היו במסמכי הנכס שהוצגו לעיונו כדי "להדליק נורת אזהרה" שתצדיק ביצוע בדיקה בנוגע למצב התכנוני של הנכס. ההפך הוא הנכון. הנכס שנבנה בשנות ה - 30 של מאה הקודמת חייב "להדליק" אצל עו"ד "נורות אזהרה". נכס "עתיק" שעבר גלגולים רבים במהלך השנים (תק חי' 66907-03-17 דוד סילבר נ' אבי קלינגהופר עו"ד ) מטבע הדברים מצריך בדיקה יסודית הרבה יותר, מאשר נכס שרק נבנה, והבדיקות הדרושות הן גם בפן של זכויות קנייניות וגם בפן ההתאמה התכנונית.

עורך דין מצופה לבדוק את כל העניינים הטעונים בדיקה ולא להסתמך באופן עיוור על דברי לקוחו,

.שאחרת עלול הוא לחוב כלפיו ברשלנות.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page