top of page

קבלת פטור מהיטל השבחה עד 140 מ"ר ללא תלות במס' הדירות


בתאריך 22.03.2017 ניתן פסק דין חשוב של בית המשפט העליון בר"מ 8052/14 בערעור על פסיקת בית המשפט לעניינים

מנהליים בנושא הפטור מהיטל השבח לדירות מגורים עד שטח של 140 מ"ר.

במסגרת פסיקת בית המשפט נקבע כי "הרחבה או העברת בעלות בדירת מגורים ששטחה אינו עולה על 140 מ"ר, יינתן בלא שייכלל בחישוב שטח דירות מגורים אחרות שבבעלות הנישום" וזאת בניגוד לעמדת בית המשפט לעניינים מנהליים.

 

"אנו ערים לטענה בדבר תכליתו הסוציאלית של הפטור, אך נוכח לשון הסעיף – למחוקק פתרונים".

לדעתי זה רק עניין של זמן עד שהמחוקק ירים את הכפפה לשינוי הפטור הנ"ל והגבלתו לשימוש פעם אחת בלבד לאזרח או לדירה אחת וזאת בהתאמה לשינוי המגמה בפטורים ממס שבח.

מהרו לנצל את הפטור


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page