top of page

דחיית תשלום היטל השבחה בתוכנית כוללנית


בימים אלו אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק התכנון והבניה הקובע כי בגין תוכנית כוללנית לא ניתן יהיה לגבות היטל השבחה, אלה לאחר אישורה של התוכנית המפורטת מכוחה.

לדחייה זאת משמעות רבה בעבור רוכשים של קרקעות שלגביהם קיימות תוכניות כוללניות .

הרוכשים למעשה צריכים להביא בחשבון כי בעת אישורה של התוכנית המפורטת יחויבו בתשלום היטל השבחה גבוהה ממה שציפו לו .

לדוגמא יזמים רבים מוכרים קרקע בייעוד מגורים עפ"י תוכנית כוללנית המחייבת אישורה של תוכנית מפורטת.

בעלים אשר רכשו את הקרקע לאחר אישורה של התוכנית הכוללנית הביאו בחשבון כי ויהיה עליהם לשלם את היטל ההשבחה בגין התוכנית המפורטת בלבד .

אך לאחר התיקון לחוק יחושב היטל ההשבחה לרוכשים משוויה של קרקע חקלאית לשווי קרקע זמינה לבניה , משמעות הדברים גידול משמעותי בחבות היטל ההשבחה של הרוכשים .

לכן יש לבדוק היטב את העסקה לפני חתימה על רכישת נכסים הנכללים בתוכניות כוללניות.

להתייעצות התקשרו : 054-7671766 .


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page