top of page

זמן התנגדויות לתוכנית המתאר של הרצליה


ביום 14.3.17 פורסמה להפקדה ברשומות תכנית המתאר של הרצליה.

תכנית המתאר של הרצליה היא תכנית כוללנית (כמו תכנית 5000 שאושרה בת"א).

לא ניתן להוציא היתרי בניה מכוח התכנית אך היא קובעת את החזון התכנוני של כל אזור בעיר וכוללת קביעות משמעותיות ביחס לתכנון שיתאפשר בעיר בשנים הקרובות.

חשוב שכל בעל נכס בעיר יבדוק את השפעת התכנית על נכסו מאחר ועד לתחילת יוני ניתן להגיש התנגדות לתכנית (אושרה ארכה של 21 יום).

התכנית ונספחיה באתר משרד הפנים צריך להכניס את מס' התכנית 504-0336685 ומסמכי התכנית יתקבלו, להלן קישור לאתר משרד הפנים:


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page