top of page

מציאות כתבי השיפוי חוזרים


אושר תיקון 115 לחוק התכנון והבניה

התיקון עוסק במס' נושאים

1.הקמת ועדת שיפוי לועדה מקומית שבמועצה אזורית

2.תיקון פסיקת בית המשפט ומתן אפשרות להחתים יזמים על כתבי שיפוי ולתוכניות בניין עיר חדשות.

3. אפשרות לביטול חלקי של הפטור מהיטל השבחה לזכויות המוקנות מת.מ.א 38 (מעבר ל- 2.5 קומות טיפוסיות) כאשר לרשות אפשרות לבחור בין 1/4 מההשבחה, שמינית מההשבחה או פטור מלא.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page