top of page

"זכויות מוקנות" - האם תמיד חלה חבות בהיטל השבחה

שאלת מעמדן של זכויות "מוקנות" שלא ניתן לממשן ללא הקלה, בין אם מקורן בתקנות המרפסות או בתוכנית, נידונה בשנים האחרונות בוועדות הערר ובבתי המשפט מספר פעמים.

למשל, בעמ"נ 19341-04-19 דייניש, קבע בית המשפט כי בנסיבות של זכויות מוקנות שנדרשת הקלה למימושן, יש לאמץ את ההלכה שנקבע בעניין כהן (עמ"נ 23304-06-14), לפיה בטרם אושרה ההקלה, יוענקו לזכויות בתוכנית שמותנות בהליך נוסף בשווי "0".

עם זאת, בהחלטות מאוחרות של ועדת ערר בתל אביב, קבעה זו כי הכרעת ביהמ"ש בעניין דייניש, לא ניתנה כחלק מהרציו דסידנדי, אלא כ -"אוביטר" לא מחייב בלבד ביחס לתוכנית שאושרו לאחר שנת 1965

, ועל כן, שאלת מעמדן של זכויות מוקנות הדורשות הקלה נשארה לא מוכרעת בפני בית המשפט (ראו ערר 8217-07-18 ווי בוקס החרש והאומן בע"מ).


יש לזכור כי בשנים האחרונות מתייחסת הפסיקה למס' סוגי זכויות , "זכויות מוקנות", זכויות "מעין מוקנות" וזכויות "מותנות".

התייחסות זו יצרה מצב בו כל רוכש מקרקעין וכל מוכר מקרקעין חייב להתייעץ עם שמאי מקרקעין בטרם ביצוע עסקה בנכס.


קיבתם דרישה לתשלום היטל השבחה - תשלחו את השרישה אלינו ונבדוק האם ניתן להפחית לכם את דרישת הוועדה.ramziv10@gmail.com

054-7671766
Comments


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page