top of page

איחוד וחלוקה

המקרקעין שלכם נכללים בתכנית איחוד וחלוקה ?

בעת שינוי יעוד קרקע במסגרת של תכנית בנין עיר הכוללת איחוד וחלוקה מחדש, נערכות כידוע טבלאות איזון והקצאה שבהן נקבע אילו מגרשים ספציפיים ישויכו לכל אחד מבעלי הקרקע שנכללים בתכנית.

הטבלאות נערכות ע"י שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או יזם התכנית.

השירות שלנו - בדיקה של טבלאות האיזון ושמירה על האינטרס שלכם בפרוייקט.

רוצים לוודא שקיבלתם את מלוא התמורה המגיעה לכם ?

צרו עמנו קשר ואנו נבחן עבורכם את טבלאות האיחוד וחלוקה בה נכלל הנכס שלכם.

bottom of page