top of page

ירידת ערך

אישרו ליד הנכס שלכם תכנית בניין עיר ?

במידה ואישרו לי הנכס שלכם, או שהנכס שלכם כלול בתכנית בניין עיר חדשה 

יתכן ותהיו חשופים לירידת ערך הנכס כתוצאה מ"תכנית פוגעת" .

יתכן ומגיע לכם פיצוי מהועדה המקומית.

קניתם דירה ולאחר קבלת המפתח גיליתם ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון ?

באם לאחר רכישת הדירה החדשה ישירות מהקבלן - דירה שעדיין חלה עליה חוק מכר דירות (7 שנים) וגיליתם ליקויים שאינם ניתנים לתיקון (כגון: מיקום הדירה בקומה עורפי / חזיתי, תכנון פנים הדירה, מיקום דירה בקומה שונה בבניין, גובה פנימי שונה וכד'), שילמתם ממיטב כספכם וקיבלתם תמורה שלא תואמת את מה שסוכם בחוזה מכר ? יש מה לעשות!

השירות שלנו - שומת מקרקעין לירידת ערך

משרדנו מבצע חוות דעת לירידת ערך בגין ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון .

משרדנו מבצע שומות לירידת ערך לנכסי מקרקעין שנפגעו עקב אישור תכניות מתאר לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. משרדנו מציע בנוסף לחוות הדעת גם שירותי ייצוג שמאי מקצועי בפני ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, מוסדות משפטיים, וועדות ערר מחוזיות וכד'.

  • שווי הנכס שלכם נפגע כתוצאה מליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון ?

  • שווי הנכס שלכם נפגע עקב אישור תכנית ?

  • טוענים לירידת ערך של הנכס ?

צרו עמנו קשר בהקדם ואנו נבדוק עבורכם את ירידת הערך במטרה לקבל פיצוי עבור פגיעה בשווי הנכס!

bottom of page