top of page

פרוק שיתוף

מתגרשים  ? 

רכשתם / ירשתם נכס מקרקעין עם שותפים נוספים ?

רוצים לחלק ביניכם את שווי הזכויות בנכס ולדעת מהו האיזון הנכון ?

לרכוש חלק מזכויות הבנייה בגג שהוא רכוש משותף ?

רוצים לבצע פירוק שיתוף במקרקעין ?

בעלות משותפת במקרקעין – "מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר במקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם" (סעיף 27 לחוק המקרקעין - 1969).

 

 זו לא חתונה קתולית - ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין!

השירות שלנו - פירוק שיתוף במקרקעין

  • חלוקת השווי היחסי של הזכויות במקרקעין.

  • עריכת שומה לזכויות יחסיות בגג משותף.

  • עריכת טבלאות איזון בחלוקת זכויות במקרקעין.

  • הכנת טבלאות איחוד וחלוקה, בגין תכניות (לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה).

רוצים לבצע פירוק שיתוף במקרקעין באופן צודק ? רוצים לדעת מה האיזון הנכון ? רוצים לקנות חלק מזכויות משותפות בנכס ולשלם לפי השווי האמיתי ?

צרו עמנו קשר ואנו נבצע עבורכם בחינת השווי האמיתי של הזכויות המשותפות ו/או נדאג לבצע חוות דעת לפירוק שיתוף במקרקעין באופן המקצועי והמיטבי ביותר.

bottom of page