top of page

חוות דעת מומחה

נמצאים בהליכים משפטיים לגבי מקרקעין ?

צריכים חוות דעת מומחה לבית משפט ?

תובעים/נתבעים בגין תשלומים שונים במקרקעין ?

חולקים על שווי הנכס ?

 

משרדנו מטפל בקשת רחבה של תחומי שמאות מקרקעין, הכרוכים, בין היתר, בעריכת חוות דעת לבית משפט, ייצוג בבתי משפט והגנה על חוות הדעת המקצועית, חקירת שמאי מומחה ייצוג בפני ועדות מקומיות לתכנון, בועדות ערר, במוסדות המשפט השונים.

 

השירות שלנו –חוות דעת מומחה

  • חוות דעת מומחה לפגיעה בשווי נכס מקרקעין.

  • חוות דעת מומחה לירידת ערך בגין ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון.

  • חוות דעת מומחה לירידת ערך (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה). 

  • חוות דעת מומחה עבור דמי פינוי לדייר מוגן.

  • חוות דעת מומחה לאומדן דמי שימוש ראויים.

  • חוות דעת מומחה לאומדן שווי בשימוש.

  • חוות דעת מומחה לאומדן דמי יזמות.

  • חוות דעת מומחה לאומדן דמי שכירות ראויים.

  • חוות דעת מומחה לפירוק שיתוף.

 

רוצים לקבל חוות דעת מומחה לבית משפט ברמה מקצועית גבוהה, ברורה, עם שקיפות מלאה, העומדת בסטנדרט האיכות ועפ"י התקנים המקובלים ?

 

צרו קשר עם משרדנו, לייעוץ ראשוני לשם קבלת שירות שמאי עבור חוות דעת מומחה לבית משפט.

bottom of page